Pravidlá diskusného fóra

1. Tieto pravidlá sú určené pre ľahší chod a na sprehľadnenie diskusného fóra.

2. Príspevky do diskusného fóra môže vkladať len registrovaný užívateľ.

3. Pred vložením novej témy, je užívateľ povinný sa presvedčiť, či na danú tému nebolo už založené vlákno, či sa už daná téma neriešila v inom vlákne, aby sa predišlo k zakladaniu duplicitných vlákien.

4. Užívateľ vo svojom príspevku sa musí držať danej témy, ostatné komunikácie medzi užívateľmi sú povolené v chatboxe, alebo v súkromných správach. Pri nedodržaní tohto bodu sa príspevok vymaže.

5. Je zakázané porušovať zákony SR a EU a nahovárať ostatných užívateľov na porušenie.

6. Urážky, nadávky a vulgárnosti nepatria do diskusného fóra, také príspevky budú bez upozornenia vymazané.

7. V prípade „ľahkého“ porušenia niektorých, alebo aj viacerých pravidiel, užívateľ bude upozornený moderátorom v súkromnej správe, pri hrubom porušení bude príspevok bez upozornenia zmazaný.

8. Jeden užívateľ môže mať len jeden užívateľský účet na stránke.

9. Je zakázané napomínať osobitnými príspevkami členov vo fóre a hádať sa s administrátorom.

10. Registráciou na portáli potvrdzujete, že ste si prečítali nasledovné pravidlá a budete ich dodržiavať.