Diskusné fórum

SILHOUETTE CUP 2024, 3.kolo, Smolník, 25.25.2024

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 16.05.2024 09:32:45  
Vážení priatelia, Klub Košických vzduchovkárov Vás pozýva na 3.kolo SILHOUETTE CUP 2024 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE
Súťaž: SILHOUETTE podľa platných pravidiel športovej streľby na kovové siluety pre vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 3. z 1.2.2021
Organizátor súťaže: Strelecky klub Košickí vzduchovkári.
Dátum súťaže: 25.5.2024 (sobota)
Miesto súťaže: Smolník, ústie Tereziánskej štôlne
GPS súradnice: 48.738486, 20.706979

SÚŤAŽNÉ DISCIPLÍNY SILHOUETTE
OPEN = ľubovoľná vzduchová puška - poloha stoj bez opory - puškové vzdialenosti
PISTOL = ľubovoľná vzduchová pištoľ - poloha stoj bez opory - pištoľové vzdialenosti
RÝCHLOSTNÁ SILUETKA = ľubovoľná vzduchová puška - poloha kľak bez opory - puškové vzdialenosti

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE
14.00 - 14.45 Registrácia a nástrel zbraní
14.45 - 15.00 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
15.00 - 18.00 Priebeh a vyhodnotenie súťaže

ŠTARTOVNÉ
Dospelí - 7€
Juniori a Študenti - 0€

Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných disciplínach OPEN, PISTOL a RÝCHLOSTNÁ SILUETKA.
Úhrada štartovného je možná v hotovosti pred zahájením súťaže.

OSTATNÉ INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Zbrane: Vzduchové zbrane kat. D (do 17J) podľa zákona NR SR č.190/2003 Z.z. vyhovujúce technickým pravidlám súťaže v športovej streľbe na kovové siluety.

Prihlásenie súťažiacich cez web alebo na mieste pred súťažou: https://forms.gle/A8p9HxxtuYBZ1DB66
Zoznam súťažiacich: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lytaUlc7k686Rei78Ce0EvQ-fLY3SGPxnblyBRF0hec/edit?usp=sharing

Bezpečnosť: Súťažiaci sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy SR predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Každý strelec je plne zodpovedný za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a za všetky ním spôsobené škody. Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Kontakt:
Miroslav Grega, mob. +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1