Diskusné fórum

3.kolo SILHOUETTE CUP 2023, Smolník, 3.6.2023

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 03.06.2023 23:11:43  
Výsledky SILHOETTE CUP 2023 po 3. kole:

mirec - 21.05.2023 23:33:00  
Vážení priatelia, pozývam Vás na 3. kolo SILHOUETTE CUP 2023 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Dátum : 3.6.2023 (sobota) - po skončení sobotňajšej časti FT ligy – cca od 14.30.

Miesto konania : Smolník, Tereziánska štôlňa.

Kategórie : OPEN, PISTOL, RÝCHLOSTNÁ SILUETKA

OPEN = ľubovoľná vzduchová puška - poloha stoj bez opory - puškové vzdialenosti
PISTOL = ľubovoľná vzduchová pištoľ - poloha stoj bez opory - pištoľové vzdialenosti
RÝCHLOSTNÁ SILUETKA = ľubovoľná vzduchová puška - poloha kľak bez opory - puškové vzdialenosti

Štartovné : 7€. Juniori zadarmo.

Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných kategóriách OPEN, PISTOL a RÝCHLOSTNÁ SILUETKA.
Úhrada štartovného je možná v hotovosti pred zahájením súťaže.

Zbrane : Vzduchové zbrane kat. D (do 17J) podľa zákona NR SR č.190/2003 Z.z. vyhovujúce technickým pravidlám súťaže podľa platných pravidiel SAFTA v športovej streľbe na kovové siluety.

Prihlásenie : Prihlásenie súťažiacich cez web formulár je povinné. https://forms.gle/HoUzCRyDVZ4PWa9K8

Zoznam súťažiacich : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lytaUlc7k686Rei78Ce0EvQ-fLY3SGPxnblyBRF0hec/edit?usp=sharing

Bezpečnosť : Súťažiaci sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy SR predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Každý strelec je plne zodpovedný za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a za všetky ním spôsobené škody. Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 3. z 1.2.2021

Časový harmonogram :
13.00 - 14.30 Registrácia a nástrel zbraní
14.30 - 14.45 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
15.00 - 18.00 Priebeh a vyhodnotenie súťaže

Informácie :
Miroslav Grega, mob. +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1