Diskusné fórum

5.kolo SILHOUETTE CUP 2022, (finále), Smolník, 17.9.2022

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 05.09.2022 22:38:07  
Vážení priatelia, pozývam Vás na 5. finálové kolo SILHOUETTE CUP 2022 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Dátum : 17.09.2022 (sobota) - po skončení sobotňajšej časti FT ligy – cca od 14.30.

Miesto konania : Smolník, Tereziánska štôlňa

Súťažné disciplíny : OPEN, PISTOL, RÝCHLOSTNÁ SILUETKA

Štartovné : 7€. Juniori do 18 rokov zadarmo.

Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných disciplínach. Úhrada štartovného je možná v hotovosti pred zahájením súťaže.

Prihlásenie:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMt4wNgkrrwK6msxgVBIUs4RzqoN4weJ0_q1e2wvrEaTjnUQ/viewform?usp=sf_link

Zoznam prihlásených súťažiacich :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lytaUlc7k686Rei78Ce0EvQ-fLY3SGPxnblyBRF0hec/edit?usp=sharing

Bezpečnosť : Súťažiaci sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy SR predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Každý strelec je plne zodpovedný za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a za všetky ním spôsobené škody (škody spôsobené na cudzom majetku a škody na zdraví a živote osôb a zvierat). Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 3. z 1.2.2021

Tombola : Do losovania tomboly budú zaradení všetci účastníci 5. finálového kola pohára.

Časový harmonogram :
13.00 - 14.30 Registrácia a nástrel zbraní
14.30 - 14.45 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
15.00 - Súťaž + vyhodnotenie 5. kola siluetkového pohára
cca - 16.30 Tombola + Vyhodnotenie celého ročníka SILHOUETTE CUP 2022

Informácie :
Miroslav Grega, mob. +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1