Diskusné fórum

4.kolo SILHOUETTE CUP 2022, Smolnícka Huta, 9.7.2022

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 13.07.2022 10:49:32  
Priebežné výsledky celého pohára 2022.

mirec - 13.07.2022 10:42:28  
Výsledky 4.kola SILHOUETTE CUP 2022

mirec - 28.06.2022 20:30:28  
Vážení priatelia, pozývam Vás na 4. kolo SILHOUETTE CUP 2022 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Dátum : 09.07.2022 (sobota)

Miesto konania : Smolnícka Huta, strelnica, GPS súradnice - 48.738794, 20.777951

Súťažné disciplíny : OPEN, PISTOL, RÝCHLOSTNÁ SILUETKA

Štartovné : 7€. Juniori do 18 rokov zadarmo.

Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných disciplínach. Úhrada štartovného je možná v hotovosti pred zahájením súťaže.

Prihlásenie : Prihlásenie súťažiacich cez web formulár je povinné. https://forms.gle/oXWcEYRR2ggUjckv6

Zoznam prihlásených súťažiacich :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lytaUlc7k686Rei78Ce0EvQ-fLY3SGPxnblyBRF0hec/edit?usp=sharing

Bezpečnosť : Súťažiaci sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy SR predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Každý strelec je plne zodpovedný za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a za všetky ním spôsobené škody (škody spôsobené na cudzom majetku a škody na zdraví a živote osôb a zvierat). Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 3. z 1.2.2021


Časový harmonogram :
13.00 - 14.45 Registrácia a nástrel zbraní
14.45 - 15.00 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
15.00 - Zahájenie súťaže

Informácie :
Miroslav Grega, mob. +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1