Diskusné fórum

3.kolo SILHOUETTE CUP 2022, Smolník, 25.06.2022

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 28.06.2022 20:26:14  
Priebežné výsledky pohárovej súťaže SILHOUETTE CUP 2022 po troch kolách:

mirec - 28.06.2022 20:24:44  
Výsledky 3. kola SILHOUETTE CUP 2022:

mirec - 10.06.2022 16:12:28  
Vážení priatelia, pozývam Vás na 3. kolo SILHOUETTE CUP 2022 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Dátum : 25.06.2022 (sobota) - po skončení sobotňajšej časti FT ligy – cca od 15.00.

Miesto konania : Smolník, Tereziánska štôlňa

Súťažné disciplíny : OPEN, PISTOL, RÝCHLOSTNÁ SILUETKA

Štartovné : 7€. Juniori do 18 rokov zadarmo.

Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných disciplínach.
Úhrada štartovného je možná v hotovosti pred zahájením súťaže.

Prihlásenie : Prihlásenie súťažiacich cez web formulár je povinné. https://forms.gle/8zSQ48Rjc6GZFVr39

Zoznam prihlásených súťažiacich :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_-EiiEJbzU7Hf7ITgT0a07kDQIrKVv-Ry02jdn94OMQ/edit#gid=1293661692

Bezpečnosť : Súťažiaci sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy SR predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Každý strelec je plne zodpovedný za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a za všetky ním spôsobené škody (škody spôsobené na cudzom majetku a škody na zdraví a živote osôb a zvierat). Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 3. z 1.2.2021

Časový harmonogram :
13.00 - 15.00 Registrácia a nástrel zbraní
15.00 - 15.15 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
15.20 - Zahájenie súťaže

Informácie :
Miroslav Grega, mob. +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1