Diskusné fórum

2.kolo SILHOUETTE CUP 2022, Skýcov, 07.05.2022

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 27.04.2022 14:23:55  
Vážení priatelia, pozývam Vás na 2. kolo SILHOUETTE CUP 2022 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Dátum : 7.5.2022 (sobota) - po skončení sobotňajšej časti FT ligy – cca od 14.30.

Miesto konania : Skýcov - Breziny.

Súťažné disciplíny : OPEN, PISTOL, RÝCHLOSTNÁ SILUETKA

Štartovné : 7€. Juniori do 18 rokov zadarmo.

Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných kategóriách OPEN, PISTOL a RÝCHLOSTNÁ SILUETKA.
Úhrada štartovného je možná prevodom na účet alebo v hotovosti pred zahájením súťaže.
Účet : Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN : SK38 0200 0000 0013 5924 1542 BIC : SUBASKBX (do poznámky uviesť meno súťažiaceho)

Prihlásenie : Prihlásenie súťažiacich cez web formulár je povinné. https://forms.gle/yNrbv4sFKBzfGvYy6

Zoznam prihlásených súťažiacich :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_-EiiEJbzU7Hf7ITgT0a07kDQIrKVv-Ry02jdn94OMQ/edit#gid=1293661692

Bezpečnosť : Súťažiaci sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy SR predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Každý strelec je plne zodpovedný za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a za všetky ním spôsobené škody (škody spôsobené na cudzom majetku a škody na zdraví a živote osôb a zvierat). Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 3. z 1.2.2021


Časový harmonogram :
13.00 - 14.15 Registrácia a nástrel zbraní
14.15 - 14.30 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
14.30 - Zahájenie súťaže

Informácie :
Miroslav Grega, mob. +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1