Diskusné fórum

SILHOUETTE CUP 2021, 4. finálové kolo, Smolník, 11.9.2021

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 13.09.2021 11:13:03  
Konečné výsledky SILHOUETTE CUP 2021:

mirec - 13.09.2021 11:12:09  
Výsledky 4. kola:

mirec - 06.09.2021 08:12:39  
Bude aj tomobola, do ktorej budú zaradení všetci účastníci 4.finálového kola SILHOUETTE CUP 2021.

TOMBOLA:
1. Fľaša whisky
2. Fľaša rumu
3. Nejaké čokolády
4. JSB Exact 5ks
5. JSB Match 5ks

mirec - 29.08.2021 22:57:09  
Vážení priatelia, ak to pandemická situácia dovolí, tak Vás pozývame na 4. finálové kolo pohárovej súťaže SILHOUETTE CUP 2021 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Strelecká súťaž sa koná v rámci hromadného športového podujatia - povinná registrácia, dodržiavanie nariadení a opatrení ÚVZ SR a požiadaviek hromadného podujatia.

Každý účastník je pred podujatím povinný vyplniť a odovzdať organizátorovi hromadného podujatia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Organizátor : SAFTA a Klub Košických vzduchovkárov.

Dátum : 11.9.2021

Miesto : Smolník, neďaleko Tereziánskej štôlne,
GPS súradnice : 48.7384764N, 20.7071431E

Použité zbrane : Vzduchové zbrane kat. D (do 15J) podľa zákona NR SR č.190/2003 Z.z. vyhovujúce technickým a bezpečnostným pravidlám streleckej súťaže.

Súťažné disciplíny :
OPEN = ľubovoľná vzduchová puška PCP, CO2, Springer - poloha stoj bez opory - puškové vzdialenosti
PISTOL = ľubovoľná vzduchová pištoľ PCP, CO2, Springer - poloha stoj bez opory - pištoľové vzdialenosti
RÝCHLOSTNÁ SILUETKA = ľubovoľná vzduchová puška - poloha kľak bez opory - puškové vzdialenosti

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 3. z 1.2.2021

Štartovné : 7€. Juniori do 18 rokov zadarmo.
Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných kategóriách.
Úhrada štartovného je možná prevodom na účet - do informácii pre príjemcu vložiť meno súťažiaceho - alebo v hotovosti pred zahájením súťaže.
Účet : Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN : SK38 0200 0000 0013 5924 1542 BIC : SUBASKBX

Registrácia súťažiacich : https://forms.gle/G3urwfP9x1fkhP6a8

Zoznam registrovaných súťažiacich : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_-EiiEJbzU7Hf7ITgT0a07kDQIrKVv-Ry02jdn94OMQ/edit?usp=sharing

Časový harmonogram : Sobota 11.9.2021 - súťaž bude prebiehať po skončení 5. kola FT ligy.
12.00 - cca 15.00 Registrácia súťažiacich a nástrel zbran.
15.00 - 15.15 Bezpečnostné poučenie súťažiacich.
15.15 - 17.30 Priebeh a vyhodnotenie 4.kola pohára.
17.30 - 17.45 Vyhodnotenie SILHOUETTE CUP 2021
17.45 - 18.00 TOMBOLA.


Informácie: Miroslav Grega, +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1