Diskusné fórum

SILHOUETTE CUP 2021, 3.kolo, Smolnícka Huta, 29.8.2021

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 29.08.2021 21:38:40  
Priebežné výsledky SILHOUETTE CUP 2021 po 3.kole.

mirec - 29.08.2021 21:37:27  
Výsledky 3.kola siluetkového pohára 2021.

mirec - 18.08.2021 08:28:18  
Vážení priatelia, ak to pandemická situácia dovolí, tak Vás pozývame na 3. kolo pohárovej súťaže SILHOUETTE CUP 2021 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Každý účastník je pred podujatím povinný vyplniť a odovzdať organizátorovi Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Organizátor : SAFTA a Klub Košických vzduchovkárov.

Dátum : 29.8.2021

Miesto : strelnica v Smolníckej Hute, GPS súradnice 48.738794, 20.777951

Strelecká súťaž : 3. kolo SILHOUETTE CUP 2021, podľa platných pravidiel .

Použité zbrane : Vzduchové zbrane kat. D (do 15J) podľa zákona NR SR č.190/2003 Z.z. vyhovujúce technickým a bezpečnostným pravidlám streleckej súťaže.

Súťažné disciplíny :
OPEN = ľubovoľná vzduchová puška PCP, CO2, Springer - poloha stoj bez opory - puškové vzdialenosti
PISTOL = ľubovoľná vzduchová pištoľ PCP, CO2, Springer - poloha stoj bez opory - pištoľové vzdialenosti
RÝCHLOSTNÁ SILUETKA = ľubovoľná vzduchová puška - poloha stoj, kľak, ľah podľa výberu strelca - puškové vzdialenosti

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 3. z 1.2.2021
http://kosickivzduchovkari.sk/domains/5q2y1yb9v3/my_files/pravidla_silhouette_sk_vydanie3.pdf

Štartovné : 7€. Juniori do 18 rokov zadarmo.
Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných disciplínach.
Úhrada štartovného je možná prevodom na účet - do informácii pre príjemcu vložiť meno súťažiaceho - alebo v hotovosti pred zahájením súťaže.
Účet : Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN : SK38 0200 0000 0013 5924 1542 BIC : SUBASKBX

Registrácia súťažiacich : ukončená

Zoznam registrovaných súťažiacich : ukončený

Časový harmonogram: Nedeľa 29.8.2021
8.00 - 9.00 Registrácia súťažiacich a nástrel zbraní
9.00 - 9.15 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
9.15 - 12.30 Priebeh a vyhodnotenie súťaže


Informácie: Miroslav Grega, +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1