Diskusné fórum

VZDUCHOVKOVÝ PÄŤBOJ, Smolnícka Huta, 3.7.2021

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 18.06.2021 18:03:16  
Vážení priatelia pozývame Vás na streleckú súťaž VZDUCHOVKOVÝ PÄŤBOJ.

Organizátor : SAFTA a Klub Košických vzduchovkárov.

Dátum : 3.7.2021

Miesto : strelnica v Smolníckej Hute, GPS súradnice 48.738794, 20.777951

Súťaž sa koná v rámci hromadného športového podujatia s vylúčením verejnosti. Vstup do areálu strelnice a na súťažnú trať majú len zaregistrovaní účastníci, ktorí sa preukážu negatívnym RT - PCR alebo LAMP testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín, pred začiatkom hromadného športového podujatia.
Test musia mať všetci účastníci starší ako 10 rokov bez výnimiek!!! To znamená, že aj osoby zaočkované jednou, alebo oboma dávkami vakcíny proti COVID 19, ako aj osoby ktoré prekonali ochorenie COVID 19 pred menej ako 180 dňami.

Každý účastník je pred podujatím povinný vyplniť a odovzdať organizátorovi Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Začiatok hromadného športového podujatia je v sobotu 3.7.2021 o 8:00 hod. a koniec je v pondelok 5.7.2021 o 17:00 hod.

Kategórie : OPEN, PISTOL.

Strelecké disciplíny v kategórii OPEN : Jednotlivé strelecké disciplíny sú popísané v priložených propozíciách.
Ľubovoľná vzduchová puška (do 15J) s optickými (puškohľad,kolimátor,diopter) alebo otvorenými mieridlami.
Dovolené pomôcky: nastaviteľná botka, lícnica a palmrest (max.15cm), strelecké rukavice a strelecké okuliare.
Zakázané pomôcky: strelecký kabát, strelecké nohavice, strelecký remeň.

Strelecké disciplíny v kategórii PISTOL : Jednotlivé strelecké disciplíny sú popísané v priložených propozíciách.
Ľubovoľná vzduchová pištoľ (do 15J) s optickými (puškohľad,kolimátor,diopter) alebo otvorenými mieridlami.
Dovolené pomôcky: nastaviteľná alebo pevná malíčková opora, strelecké okuliare.
Zakázané pomôcky: strelecký kabát, strelecké nohavice, prídavné pažby alebo opory.

Bodovanie : Obidve kategórie OPEN a PISTOL budú vyhodnotené samostatne. Výsledné bodové hodnotenie v danej kategórii je dané súčtom bodov dosiahnutých v jednotlivých streleckých disciplínach.

Časový harmonogram : Sobota 3.7.2021
14.00 - 14.15 Registrácia súťažiacich a nástrel zbraní
14.15 - 14.30 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
14.30 - 17.00 Priebeh a vyhodnotenie súťaže

Štartovné : 7€. Juniori do 18 rokov zadarmo.
Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných kategóriách.
Úhrada štartovného je možná prevodom na účet (do 1.7.2021 – do informácii pre príjemcu vložiť meno súťažiaceho) alebo v hotovosti pred zahájením súťaže.
Účet : Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN : SK38 0200 0000 0013 5924 1542 BIC : SUBASKBX

Prihlásenie : Prihlásenie súťažiacich cez web formulár je povinné. https://forms.gle/PzZS7yYByoGf7LjDA

Zoznam súťažiacich : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dHngS3ADm3wWGU5xVFZVTS9-IbvVSJFtKFs94BKJaq0/edit?usp=sharing

Bezpečnosť : Vyplnením registračného formulára súťažiaci potvrdzuje, že bude dodržiavať platné legislatívne predpisy SR predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov a bezpečnostné pravidlá súťaže a zároveň potvrdzuje, že si je vedomý zodpovednosti za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a zodpovednosti za škody na majetku, zdraví a živote, ktoré svojim konaním spôsobí.
Súťažiaci berie na vedomie, že pripravená trať nezabezpečuje absolútnu bezpečnosť pre použitie strelnej zbrane a zaväzuje sa zo zbrane nevystreliť pokiaľ by nastali okolnosti v zmysle § 55 ods. (11) Zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j, že streľba zo zbrane kategórie D je zakázaná na mieste, kde môže byť ohrozený život alebo zdravie osôb alebo spôsobená škoda na majetku. Pred každým výstrelom je súťažiaci povinný sa ubezpečiť, že je zabezpečená bezpečnosť osôb, zvierat a nehrozí poškodenie cudzej veci.
Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Účastníci súťaže sú povinní dodržiavať všetky ustanovenia a opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 nariadené vládou SR prípadne ÚVZ SR, ako aj usmernenie a požiadavky organizátora súťaže.


Informácie : Miroslav Grega, mob. +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

mirec - 18.06.2021 17:51:27  
Prílohy:
1. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.
2. Terč Vz5 - puška.

1