Diskusné fórum

SILHOUETTE CUP 2021, 1.kolo, Skýcov, 15.5.2021

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 17.05.2021 11:48:42  
Celkové výsledky SILHOUETTE CUP 2021 po 1.kole. Disciplíny OPEN a PISTOL.

mirec - 17.05.2021 11:47:42  
Podrobné výsledky - SILHOUETTE CUP 2021 - 1.kolo - Skýcov - 15.5.2021

mirec - 17.05.2021 11:46:46  
O disciplínu RETRO nebol záujem, tak bola táto disciplína nahradená rýchlostnou siluetkovou streľbou.
(Úlohou strelca je v čo najkratšom časovom limite zostreliť všetky siluetky - na rozdiel od disciplíny OPEN a PISTOL, kde je povinná poloha stoj bez opory, tak strelecká poloha pri rýchlostnej streľbe na siluetky je voľná podľa výberu strelca - kľak / ľah / stoj - bez opory).

mirec - 17.05.2021 11:45:58  
Súťažili aj juniori, teda jedna juniorka - poloha voľná, streľba s oporou

mirec - 02.05.2021 23:55:46  
Pozývam všetkých strelcov s retro vzduchovkami - staré dobré Slávie alebo podobné pružinové pušky - na účasť v disciplíne RETRO.
Strieľať / súťažiť / zabávať sa bude s pružinovými vzduchovkami s otvorenými mieridlami na pištoľové vzdialenosti a poloha bude podľa výberu strelca - klasický ľah, kľak alebo stoj.
Takže neváhajte, stačí oprášiť a namazať "staré dámy" a prísť sa pozabávať.

mirec - 02.05.2021 23:39:00  
Vážení priatelia, pozývam Vás na 1. kolo SILHOUETTE CUP 2021 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Dátum : 15.5.2021 (sobota) - po skončení sobotňajšej časti FT ligy – cca od 15.00.
Miesto konania : Skýcov - Breziny.

Súťažné disciplíny : OPEN, PISTOL, RETRO
OPEN = ľubovoľná vzduchová puška PCP, CO2, Springer - poloha stoj bez opory - puškové vzdialenosti
PISTOL = ľubovoľná vzduchová pištoľ PCP, CO2, Springer - poloha stoj bez opory - pištoľové vzdialenosti
RETRO = pružinová vzduchová puška s otvorenými mieridlami - poloha stoj, kľak, ľah podľa výberu strelca pištoľové vzdialenosti

Štartovné : 7€. Juniori do 18 rokov zadarmo.
Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť vo všetkých súťažných kategóriách OPEN, PISTOL aj RETRO.
Úhrada štartovného je možná prevodom na účet (do 23.7.2020 – do informácii pre príjemcu vložiť meno súťažiaceho) alebo v hotovosti pred zahájením súťaže.
Účet : Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN : SK38 0200 0000 0013 5924 1542 BIC : SUBASKBX

Zbrane : Vzduchové zbrane kat. D (do 15J) podľa zákona NR SR č.190/2003 Z.z. vyhovujúce technickým pravidlám súťaže podľa platných pravidiel SAFTA v športovej streľbe na kovové siluety.

Prihlásenie : Prihlásenie súťažiacich cez web formulár je povinné.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2gyO0olrD2Rv1zradwP6IrP76xrrqvFaKhIpsS92pMCsCvQ/viewform?usp=sf_link

Zoznam súťažiacich : Zoznam súťažiacich, ktorí sa prihlásili cez web formulár podľa predchádzajúceho bodu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_-EiiEJbzU7Hf7ITgT0a07kDQIrKVv-Ry02jdn94OMQ/edit?usp=sharing

Bezpečnosť (covid): 1.kolo SILHOUETTE CUP 2021 sa koná v rámci ohláseného hromadného podujatia s vylúčením verejnosti organizovaného asociáciou SAFTA. Vstup do areálu a na súťažnú trať majú len zaregistrovaní účastníci súťaže s negatívnym RT- PCR alebo Antigénovým testom na Covid 19 nie starším ako 12 hodín pred začiatkom hromadného podujatia.
Test podľa nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva musia mať všetci účastníci starší ako 10 rokov bez výnimiek!!! To znamená, že aj osoby zaočkované jednou, alebo oboma dávkami vakcíny proti COVID 19, ako aj osoby ktoré prekonali ochorenie COVID 19 pred menej ako 180 dňami.
Každý účastník je pred podujatím povinný vyplniť a odovzdať organizátorovi podujatia Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.
Oficiálny začiatok hromadného podujatia je 14.05.2021 o 18:00 hod. a koniec 16.05.2021 o 17:00 hod.
Súťažiaci a všetci účastníci súťaže sú povinní dodržiavať všetky ustanovenia a opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 nariadené vládou SR ,ako aj usmernenie a požiadavky organizátora hromadného podujatia v súvislosti s týmto ochorením pre súťaže 1 a 2. Kolo Slovenskej FT ligy pre rok 2021 a SILHOUETTE CUP 2021, 1.kolo. Pri nedodržaní týchto nariadení, má organizátor právo na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže ako aj vykázanie súťažiaceho z areálu!!!

Bezpečnosť (zbrane): Súťažiaci sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy SR predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Každý strelec je plne zodpovedný za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a za všetky ním spôsobené škody (škody spôsobené na cudzom majetku a škody na zdraví a živote osôb a zvierat). Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 3. z 1.2.2021
https://kosickivzduchovkari.sk/domains/5q2y1yb9v3/my_files/pravidla_silhouette_sk_vydanie3.pdf

Časový harmonogram :
13.00 - 14.45 Registrácia a nástrel zbraní
14.45 - 15.00 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
15.00 - Zahájenie súťaže – kategória OPEN, následne kategória PISTOL a RETRO

Informácie :
Miroslav Grega, +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1