Diskusné fórum

2. kolo SILHOUETTE CUP 2020, Skýcov 25.7.2020

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 13.07.2020 19:10:51  
Vážení priatelia, pozývam Vás na 2. kolo SILHOUETTE CUP 2020 v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Dátum : 25.7.2020 (sobota) - po skončení sobotňajšej časti FT ligy – cca od 15.00.

Miesto konania : Skýcov - Breziny.

GPS súradnice : 48.502560, 18.415305

Kategórie : OPEN, PISTOL

Štartovné : 7€. Juniori do 18 rokov zadarmo.
Úhrada štartovného oprávňuje súťažiaceho na účasť v obidvoch súťažných kategóriách OPEN aj PISTOL.
Úhrada štartovného je možná prevodom na účet (do 24.7.2020 – do informácii pre príjemcu vložiť meno súťažiaceho) alebo úhrada je možná aj v hotovosti pred zahájením súťaže.
Účet : Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN : SK38 0200 0000 0013 5924 1542 BIC : SUBASKBX

Zbrane : Vzduchové zbrane kat. D (do 15J) podľa zákona NR SR č.190/2003 Z.z. vyhovujúce tech. a bezpeč. pravidlám súťaže.
Kategória OPEN - vzduchová puška vo vyhovujúcom technickom a bezpečnostnom stave.
Kategória PISTOL - vzduchová pištoľ vo vyhovujúcom technickom a bezpečnostnom stave.

Prihlásenie : Prihlásenie súťažiacich cez web formulár je povinné.
https://forms.gle/8EdaLkjqpVEJYshB8

Zoznam súťažiacich : Zoznam súťažiacich, ktorí sa prihlásili cez web formulár podľa predchádzajúceho bodu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_-EiiEJbzU7Hf7ITgT0a07kDQIrKVv-Ry02jdn94OMQ/edit?usp=sharing

Bezpečnosť : Súťažiaci sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy SR predovšetkým zákon NR SR č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov. Každý strelec je plne zodpovedný za svoju zbraň, za bezpečnú manipuláciu so zbraňou a za všetky ním spôsobené škody (škody spôsobené na cudzom majetku a škody na zdraví a živote osôb a zvierat). Strelec zúčastňujúci sa súťaže musí byť starší ako 18 rokov. Mladší strelci sa môžu zúčastniť súťaže len pod priamym dohľadom zákonného zástupcu (rodiča) prípadne zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 2. z 1.3.2019
http://ft-hft.sk/domains/3s52qkuek8/my_files/pravidla/rok_2019/pravidla_silhouette_sk_2019.pdf http://kosickivzduchovkari.sk/sutaze/pravidla-sutazi

Časový harmonogram :
13.00 - 15.00 Registrácia a nástrel zbraní
15.00 - 15.15 Bezpečnostné poučenie súťažiacich
15.15 - Zahájenie súťaže – kategória OPEN aj PISTOL

Občerstvenie : V priebehu súťaže bude zabezpečené občerstvenie – minerálna voda + drobná sladkosť.

1