Diskusné fórum

HFT Smolník 28.4.2019

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

AR20 - 23.04.2019 09:05:07  
Pripomínam koniec registrácie 24.4.2019
Trať je naplánovana .
Tešíme sa na Vašu učasť.

mirec - 09.04.2019 08:58:09  
Týmto pozývame všetkých priaznivcov streľby zo vzduchových zbraní na príjemne strávený víkend v malebnej prírode obce Smolník, kde sa bude konať súťaž HFT.

Dátum : 28.4.2019

Miesto konania : Smolník, cca 2km severozápadne od obce

GPS súradnice : 48.7384764N, 20.7071431E

Registrácia : zaregistrovať sa môžete len cez web (skopírujte nasledujúci odkaz do webového vyhľadávača)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfg1ZVCzcFX8I3noYPG0fTQetK3OODNDKcBmAdIqCD9DryhCw/viewform

Financovanie súťaže:
Člen SAFTA a Košických vzduchovkárov:
- seniori jednotné štartovné vo výške 10,- € za súťažiaceho,
- juniori zdarma.
Nečlen SAFTA a Košických vzduchovkárov:
- seniori jednotné štartovné vo výške 15,- za súťažiaceho,
- juniori zdarma.

Ukončenie registrácie je 24/04/2019.
Úhrada štartovného musí byť na účte do 24/04/2019. Platba na mieste nie je možná!!!
Účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK26 0900 0000 0051 2580 1672


P R O P O Z Í C I E
HFT Smolník

Časový harmonogram

28. 4. 2019 nedeľa
Od 07:00 do 08:45 nástrel zbraní.
Od 08:45 nástup všetkých zúčastnených, ich oboznámenie pravidlami.
Od 09:00 do 14:00 priebeh súťaže HFT.
Od 14:00 do 16:00 organizátori vyhodnotia súťaž.
Nástup všetkých zúčastnených, vyhlásenie výsledkov a ocenenie súťažiacich.

Počet dráh Format:
Celkom 25 dráh. Celkový počet sklopných cieľov je 50 ks. Je určených 25 stanovíšť s 2 ks sklopnými terčmi. Súťaž prebehne v 1 kole, teda celkovo každý strelec odstrieľa 50 sklopných terčov rozložených náhodne vo vzdialenostiach od 7 m do 42 m podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre disciplínu HFT.

Bodovanie:
Podľa platných medzinárodných pravidiel a pravidiel SAFTA pre HFT.
1.) Zásah hitzóny a sklopenie sa cieľa po výstrele - 2 body.
2.) Zásah a nesklopenie sa cieľa po výstrele - 1 bod.
3.) Minutie cieľa - 0 bodov.

Maximálny počet dosiahnuteľných bodov je 100.

Informácie a kontakt :
Marcel Žipaj , marcelzipaj@gmail.com , mob. 0904888689

1