Diskusné fórum

2. kolo SILHOUETTE CUP

Tému založil užívateľ mirec  |  späť na zoznam tém

mirec - 09.04.2019 07:04:35  
Vážení priatelia, pozývam Vás na streleckú súťaž v športovej streľbe zo vzduchových zbraní na kovové siluetky.

Názov súťaže : 2. kolo SILHOUETTE CUP 2019

Dátum : 27.4.2019 (sobota)

Organizátor súťaže : Klub (OZ) KOŠICKÍ VZDUCHOVKÁRI

Kategórie : OPEN, PISTOL

Miesto konania : Smolník, ústie Tereziánskej štôlne, cca 2km severozápadne od obce

GPS súradnice : 48.738271, 20.707419

Registrácia : zaregistrovať sa môžete len cez web
www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNxPHEteoHLnhRvw7UQa2GDBk__mBGIGtBhqE5ggWBTokv0Q/viewform

Štartovné : 7€ za účasť v súťaži. Poplatok oprávňuje súťažiaceho na účasť v obidvoch streleckých kategóriách.
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0013 5924 1542
BIC:SUBASKBX (0200)-VÚB banka
Do poznámky pre prijímateľa uveďte prosím svoje meno.

Zbrane : Vzduchové zbrane kat. D (do 15J) podľa zákona NR SR č.190/2003 Z.z. a zároveň vyhovujúce technickým pravidlám súťaže podľa platných pravidiel SAFTA v športovej streľbe na kovové siluety.
Kategória OPEN - ľubovoľná vzduchová puška vo vyhovujúcom technickom a bezpečnostnom stave
Kategória PISTOL - ľubovoľná vzduchová pištoľ vo vyhovujúcom technickom a bezpečnostnom stave

Pravidlá : Pravidlá športovej streľby na kovové siluety – vzduchové zbrane, SAFTA, vydanie 2. z 1.3.2019
Uvedené pravidlá sú dostupné :
http://ft-hft.sk/domains/3s52qkuek8/my_files/pravidla/rok_2019/pravidla_silhouette_sk_2019.pdf
http://kosickivzduchovkari.sk/sutaze/pravidla-sutazi
www.risopepi.sk/index.php?page=forum&akcia=1&tema=336

Časový harmonogram :
9.00 - 10.30 Prezentácia súťažiacich, Nástrel zbraní
10.30 - 10.45 Nástup súťažiacich a oboznámenie s bezpečnostnými pravidlami – kategória PISTOL
10.45 - 11.45 Súťaž kategória PISTOL
11.45 - 12.00 Nástup súťažiacich a oboznámenie s bezpečnostnými pravidlami – kategória OPEN
12.00 - 14.00 Súťaž kategória OPEN
14.00 - 15.00 Prekvapenie
15.00 Vyhodnotenie súťaže

Protesty : Protesty sa môžu podávať do 10 min. od skončenia súťaže s vkladom 15€ do rúk organizátora.
Pri neoprávnenom proteste prepadá vklad organizátorovi súťaže.

Informácie : Miroslav Grega, mob. +421 908 740112, grega.mirec@gmail.com

1